Stotteren, een waar fenomeen

stotterenWat is stotteren? Deze vraag is voor veel stotteraars een gemakkelijk te beantwoorden: het herhalen van bepaalde klanken of lettergrepen of juist het blijven steken bij het uitspreken van bepaalde klanken.

Ga hier naar de website van het Hausdörfer-instituut

Bij het stotteren hoort ook een bepaalde spanning: je wringt je in allerlei bochten om maar niet te stotteren. Je gaat anders ademhalen, je verzint manieren om bepaalde woorden of letters uit de weg te gaan, je spant bepaalde spieren in om klanken er uit te krijgen of je gaat misschien wel bepaalde mensen of situaties uit de weg. Stotteren is in feite alles wat je doet om niet te stotteren en gaat gepaard met een bepaalde spanning. In dit artikel leggen we dit verder uit.

Ontspannen stotteren? Onmogelijk!

We zien bij mensen die stotteren vaak dat ze onder bepaalde omstandigheden niet stotteren, bijv. als ze tegen een kind of een huisdier spreken of wanneer ze alleen zijn. Ook zien we regelmatig dat stotteraars die gedronken hebben ineens niet meer stotteren. Dat is niet verwonderlijk omdat alcohol een middel is dat je ontspannen maakt.

Sommige mensen stotteren overigens ook als ze alleen zijn, maar dat is dan vaak omdat ze zich voorstellen dat anderen hun toch kunnen horen. Zelfs de voorstelling dat we tegen anderen spreken kan al genoeg spanning met zich meebrengen om te gaan stotteren.

Stotteren uit de weg gaan

Maar waar komt die spanning dan vandaan? Ook dit is voor de meeste stotteraars een makkelijke vraag om te beantwoorden. Ze zijn gespannen omdat ze zich voor hun stotteren schamen. Ze zijn bang om voor paal te staan als een woord er niet goed uitkomt en vaak zijn ze bang dat ze een bepaald woord er überhaupt niet uit komt. Al die gedachten zorgen voor spanning en zoals we gezien hebben, zorgt die spanning ervoor dat we gaan stotteren.

Wat zou er nu gebeuren als je er voor kon zorgen dat deze spanning bij het spreken zou verdwijnen? Zou je dan nog kunnen stotteren? Stel nu dat je niet meer zou vechten tegen het stotteren, maar de spraakklanken gewoon zou laten komen? Stel dat je niet meer zou wringen, vechten, ontwijken en duwen, zou je dan nog stotteren? Volgens ons niet. Wij voelen ons in deze mening gesteund doordat we bijna dagelijks zien hoe vloeiend mensen spreken die het gevecht tegen stotteren hebben opgegeven.

Stotteren tegengaan in therapie

Maar goed, makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe krijg je dat nu precies voor elkaar? Dat stoppen met vechten tegen stotteren. In onze stottertherapie gebruiken we een aantal manieren om dat te bereiken.

Kweken van vertrouwen: een belangrijke angst is de angst dat je er niet meer uitkomt en dat je je niet verstaanbaar kunt maken. Om die spanning uit de weg te ruimen, geven we je een manier om in alle omstandigheden spraakgeluid te kunnen produceren. Daarvoor hoef je geen spreektechniek aan te leren, maar slechts terug te gaan naar de meest natuurlijke manier van spreken.

Omgaan met angst: sommige mensen slaan helemaal dicht als ze zich gespannen voelen, anderen kunnen dan nog steeds goed of misschien zelfs beter functioneren. Dat is niet een aangeboren vaardigheid, maar een truc die je kunt leren. In de training gaan we hier uitgebreid op in.

Angst verminderen: de angst om te stotteren is vaak een sociale angst: wat zullen de anderen wel niet denken als ik zo “raar” praat? In de therapie geven we je het zelfvertrouwen om het oordeel van anderen naast je neer te leggen. Om weer voor je zelf op te komen en te durven stotteren.

Op deze manieren leren we je om het vechten tegen stotteren op te geven. En je zult zien dat het stotteren dan een heel stuk minder wordt, soms zelfs helemaal verdwijnt en in ieder geval een stuk minder vervelend wordt.

Op zoek naar een stottertherapie

stottertherapieWie op zoek is naar een stottertherapie, komt in eerste instantie in het reguliere circuit terecht. Als kind begin je al met logopedie en als dit niet helpt, ga je naar een stottertherapeut of Stottercentrum, er van uitgaande dat deze zijn gespecialiseerd in stotteren. Als dit ook niet helpt, zijn er inmiddels vele jaren verstreken en ga je verder kijken. Dan pas kom je in aanraking met één van de niet-reguliere therapieën, waaronder de Hausdörfer-therapie. Dit is voor vrijwel iedereen de laatste stottertherapie die je volgt…

De stottertherapie van het Hausdörfer-instituut

Het Hausdörfer-instituut werkt vanuit de visie, dat elke stotteraar al vloeiend, oftewel natuurlijk, kan spreken. Wie stottert, heeft zichzelf – meestal van jongs af aan – gevoed met de zelfsuggestie niet vloeiend te kunnen spreken en/of bepaalde woorden niet te kunnen zeggen (vaak is dit de eigen naam). Hierdoor bouw je angst en spanning op tijdens en vooral vóór het spreken. Je zou dus eigenlijk geen minuut aan jouw spreken moeten werken. Daarom leer je in de Hausdörfer-therapie hoe je het vertrouwen in jouw eigen ‘kunnen’ kunt herstellen, waardoor je deze angsten en spanningen verliest. In tegenstelling tot vrijwel alle andere therapieën, maakt de Hausdörfer-therapie geen gebruik van ademhalingstechnieken, ontspanningsoefeningen of andere technieken, die op het (vloeiende) spreken en/of het accepteren van stotteren zijn gericht.

Therapeut voor natuurlijk spreken

Om dit te bereiken, is het van essentieel belang dat de therapeut zich goed kan invoelen in het gevoelsleven van iemand, die vele jaren volgens een irrationeel gedachtepatroon (dat in verschillende therapieën werd versterkt) heeft geprobeerd te spreken en daardoor beschadigd is geraakt. Dit leer je tegenwoordig nog in geen enkele opleiding. Het grote voordeel van de Hausdörfer-therapie is dat deze uitsluitend wordt gegeven door mensen, die zowel het stotteren als ook de weg naar natuurlijk spreken uit eigen ervaring kennen. Zo wordt jij jouw eigen therapeut.

Wil je meer weten over onze stottertherapie of jezelf inschrijven? Klik dan hier of

ga hier naar de website van het Hausdörfer-instituut